Piše: Vladimir Jovanović Francuska „Velika enciklopedija” je izlazila od 1871. do 1878 god. u Parizu. Objavljen je 21 tom.
Piše: Vladimir Jovanović U prvome tomu ruskoga „Enciklopedijskoga rječnika (iz 1890. god) započetoga, naravno, natuknicana sa početnim slovom „A”, u posebnome članku o autokefalnosti se objašnjava taj pojam, porijeklo i sadržaj, no nije u njemu poimenično saopšteno: koje su to crkve autokefalne?
Stranica 2 od 5