Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Zaključeno 27 sporazuma o priznanju krivice

| Postavio/la: Gordana Đuračić | Izvor: Vikend novine

Zaključeno 27 sporazuma o priznanju krivice

U prvoj polovini godine specijalni tužioci zaključili su 27 sporazuma o priznanju krivice, od toga 26 sporazuma sa fizičkim licima i jedan sa pravnim licem, navodi se u Izvještaju Specijalnog državnog tužilaštva, za period od 1. januara do 1. jula, prenose Vikend novine.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, to je za 20 više zaključenih sporazuma, a za 18 više nego u 2017.

“U zaključenim sporazumima o priznanju krivice kazne su zatvorske, s tim što je u nekima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana kazna i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i novčana uplata u humanitarne svrhe”, navodi se u Izvještaju SDT-a.

Kako se dodaje, primjenom ovog instituta krivična stvar se rješava nagodbom Državnog tužioca i okrivljenog o najznačajnijim pitanjima krivičnog postupka, a shodno odredbama ZKP-a sporazum o priznanju krivice može se zaključiti za krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, osim krivičnih djela terorizma i ratnih zločina.

Tako je zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno četiri sporazuma o priznanju krivice, od kojih su dva usvojena od suda i na osnovu njih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, dok dva sporazuma još čekaju odluku suda.

“Zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključena su tri sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 5.000 eura u korist budžeta Crne Gore i uplata u humanitarne svrhe u korist ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor u visini od 20.000 eura, na ime paušala ukupno uplaćeno 400 eura”, stoji u Izvještaju.

Jedan sporazum čeka odluku suda, a sklopio ga je optuženi za neovlašćenu proizvodnju držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300. Takođe, jedan sporazum zaključen je i usvojen od suda, i to zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Na osnovu njega je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 2.000 eura. Dogovorena je i novčana uplata u humanitarne svrhe u korist Kliničkog centra Crne Gore u visini od 200 eura.

“Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice, koji još uvijek čeka odluku suda, dok je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno šest sporazuma koji takođe čekaju odluku suda”, navodi se u polugodišnjem izvještaju.

Na osnovu sporazuma o priznanju krivice okrivljeni za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije osuđen je na kaznu zatvora.

“Zbog krivičnog djela pranje novca zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice, koji je usvojen od suda i na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 5.000 eura u korist budžeta Crne Gore kao i 20.000 eura na račun trezora (novac pribavljen kriminalnom djelatnošću)”, podaci su iz izvještaja.

Zbog pranja novca i utaje poreza i doprinosa zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice sa fizičkim licem i jedan sa pravnim licem, koji su usvojeni od strane suda, pa je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 3.000 eura, a pravno lice na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 75.000 eura u korist budžeta, a na ime imovinskopravnog zahtjeva na račun Poreske uprave iznos od 89.820.00 eura, dok je u humanitarne svrhe uplaćen iznos od 3.000 eura u korist JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun” Podgorica. Odluku suda čeka sporazum SDT-a i okrivljenog za nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

“Zbog krivičnog djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i krivičnog djela stvaranje kriminalne zaključeno je šest sporazuma o priznanju krivice, od kojih su tri sporazuma usvojena od strane suda i na osnovu njih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, dok je u humanitarne svrhe 2.500 eura ulaćeno NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica, dok je 2.000 eura uplaćeno u korist JU Dom starih Bijelo Polje”, zaključuje se u sporazumu.

Ostavi komentar

0/300