Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Stope poreza na nepokretnost u Podgorici minimalne

| Postavio/la: Milena Aprcović

Stope poreza na nepokretnost u Podgorici minimalne Foto: Pg Biro

Predstavnici Sekretarijata za finansije istakli su da je porez na nepokretnost na najnižoj stopi koju propisuje Zakon.

To je ocijenjeno na centralnoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnost. Kako je istakao sekretar za finansije Miomir Jakšić donošenje nove Odluke o porezu na nepokretnost na lokalnom novou uslovila je promjena Zakona o porezu na nepokretnost koji je usvojen u aprilu. Osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnosti, kako je pojasnio, je tržišna vrijednost nepokretnosti na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje.

“U odnosu na predhodnu Odluku o porezu na nepokretnost Glavni grad nijednu stavku ni povećao. Ostale su na istom nivou. Zakonom je definisano da stopa poreza na nepokretnost može da se kreće u rasponu od 0,25 do 1%. Te stope kod nas su minimalne. Najveća je stopa je 0,42 % za poslovne objekte a za sekundarne stambene objekte 0,58 %”, kazao je Jakšić.

Niske poreske stope u ovoj Odluci predložene su u skladu sa namjerom gradske uprave da stimuliše proizvodnju.

“Stavili smo najnižu stopu na proizvodne objekte i hale i ta stopa iznosi 0,28%. Na ovaj način želimo da damo doprinos samoj prozvodnji kako bi realan sektor mogao što bolje da se razvija i da poreska opterećanje budu na najnižem mogućem nivou”, poručio je Jakšić.

Odluka, kako je kazao, predviđa umanjenja poreza na nepokretnost u odnosu na lokaciju, kvalitet kao i starost objekta.

“Na taj način smo u potpunosti ispoštovali zakonske obaveze koje su Zakonom definisane”.

Dodao je kako je Odlukom definisano da za stambene objekte u izgradnji naplata poreza otpočinje od momenta tehničkog prijema odnosno maksimalno tri godine od momenta izdavanja građevinske dozvole.

“Na taj način smo željeli da investitore oslobodimo plaćanja poreza dok je u fazi izgradnje neki objekat. Onog momenta kad se u Katastru prevede onda počinje obračuvanje poreza na napokretnost”, zaključio je Jakšić.

Takođe, održana je javna rasprava i o Nacrtu Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada.

Obveznici plaćanja članskog doprinosa su pravna lica, fizička lica i preduzetnici koji na teritoriji Glavnog grada imaju svoje sjedište ili organizacionu jedinicu, odnosno društvo koje obavlja turističku, ugostiteljsku i/ili sa turizmom neposredno povezanu djelatnost.

Javna rasprava o Nacrtu ove dvije Odluke počela je 7. novembra i traje 15 dana.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za finansije Glavnog grada Podgorica, Ulica Njegoševa br. 13 ili na e-mail: [email protected], do isteka roka za javnu raspravu.

Sekretarijat za finansije će razmotriti primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave.

Predviđeno je da se Odluke primjenjuju od 1. januara naredne godine.

Ostavi komentar

0/300