Pređi na sadržaj stranice
Uživo/Online Uživo
Vremenska prognoza

Zašto neki Crnogorci ne žele svoju državu?

| Postavio/la: Lejla Hadžimuhović | Izvor: Danas.rs

Zašto neki Crnogorci ne žele svoju državu? Foto: Media centar/danas.rs

Piše: Nenad Petrović, književnik i istoričar

Ovih dana polemiše se u javnosti oko prijedloga novog zakona o vjeroispovestima u Crnoj Gori. Pitanje svojine nad vjerskim objektima je zapravo u zasjenku krupnijih pitanja. Jasno je iz prakse pravoslavnih crkava da u svakoj državi postoji samostalna crkvena organizacija koja samo u duhovnom smislu poštuje Vaseljensku (Carigradsku) patrijaršiju kao prvu među jednakima i ništa više. Slično je i u protestantizmu, samo što oni nemaju neki svjetski duhovni centar.

Katolička crkva je organizovana kao jedinstvena sa jednim centrom i izvorom autoriteta u Rimu a crkve po odvojenim državama su administrativne podružnice Svete stolice.

Jasno je da kada je Crna Gora obnovila 2006. državnost (koju je izgubila 1918. godine a djelimično povratila 1945. kao federativna republika u Jugoslaviji) da ona u cilju zaokruživanja suvereniteta mora imati i svoju nacionalnu crkvu.

(Po mom uvjerenju takav pristup je svuda i na svakom mjestu pogrešan jer hrišćanstvo nije nacionalno ono je nadnacionalna vjera i pogled na svijet. Ali stvari tako stoje.) Prema tome sa stanovišta prakse pravoslavlja logično je da u samostalnoj Crnoj Gori bude Crnogorska pravoslavna crkva kao nacionalna i državna, a ne ogranak, ispostava bilo koje druge crkve. Ako je nešto državno, onda je i imovina državna, odnosno u svojini vlade dotične države.

Čudio sam se kako u Crnoj Gori postoji nemali broj njenih stanovnika (a da nisu etničke i vjerske manjine) koji ne žele državu Crnu Goru. Čak i najneznatniji narodi teže da imaju svoju državu, neprijatan osjećaj je biti manjina u tuđoj državi i kada u njoj ne živiš loše i niko te ne ugnjetava. (I to je po meni pogrešno ali je tako. Svako treba da prihvati državu u kojoj živi ukoliko mu ona ne ugrožava ljudska i kolektivna prava.)

U Crnoj Gori je prisutan fenomen da bar trećina onih koji su pravoslavni i Sloveni ne žele Crnu Goru već bi da ona bude utopljena u Srbiju i to bez ikakvih autonomnih i posebnih prava i nadležnosti!

Ovo mi liči na situaciju sa Austrijom između dva svjetska rata: Austrijanci su po jeziku Nemci i pojavio se pokret naročito poslije 1933. da se priključe Njemačkom Rajhu. Na kraju se to i desilo ulaskom Vermahta praktično bez otpora 1938. Poslije poraza Trećeg rajha obnovljena je Austrija i do danas je tako. Tamo više nema nikog ozbiljnog da bi zagovarao ujedinjenje (zapravo utapanje u Nemačku) iako su Austrijanci svjesni da im je jezik zajednički i da još mnogo toga imaju zajedničkog sa Njemcima.

Konačno, zapitajmo se kako bi to bilo kada bi se u Srbiji pojavio neki pokret, partija, šta god, koji bi za svoj cilj imao da Srbije kao države nestane već da se utopi u neku drugu ma kako blisku po jeziku, religiji, mentalitetu? Svi bismo bili protiv, bez obzira na to ko je ljevica, desnica, centar, jer to jednostavno nije normalno i ničemu ne vodi. Pa i EU je zapravo skup suverenih država koje odlučuju o zajedničkim stvarima na dobrobit svih i vidimo da mnoge države neće da slijede zajedničku politiku i nisu solidarne u kriznim trenucima.

Nije normalno da neko ne želi da ima državu, još gore je da se odriče svoje države i želi da postane običan administrativni okrug u okviru druge države. Apsurd Crne Gore je u tome što se takva politika tamo sprovodi pod firmom patriotizma i nacionalizma! A oni koji su za državu Crnu Goru bivaju proglašeni za izdajnike! Valjda je to jedinstven slučaj u svijetu da su patriote oni koji ne žele svoju državu a izdajnici oni koji je žele.

Komentari

Bijeli Pavle,

Dok su Crnogorci s jataganom u ruci po crnogorskim Termopilima branili slobodu iz Srbije su dolazili mesetari tobos braca da lobiraju kako su pravoslaci srbi sto su mnogi prihvatili i tragovi tih prevarenih ostali do danas i postali kost u grlu sopstvenom narodu i drzavi

Bojan,

Treba nam više ovako dubokoumnih tekstova

Jovo,

Zašto neki crnogorci ne žele državu a drugi je žele je pitanje slučajnog uzorka, na osnovu jednakog gena.U pitanju je čisti inat koji nije u osnovi inaćenje, jer je taj izraz i suviše blag, zato mi imamo svoj izraz za to patološko stanje a označava se kao Pizma.Kada uzmete u obzir dva rodjena brata

danilo s.,

@Bdut, Izgleda da brkate pojmove naroda (etnije) i nacije? Crnogorci jesu jedinstveni narod jer su najbolje sačuvali svoje rasu. "..the same may be said of the splendid race of the Montenegrins." (Chamberlain .1912). Ovaj pisac jasno razlikuje "Servians" (Srbe) i Montenegrins (Crnogorace),

Bdut,

@danilo s., Davno je nastao narod koji se danas zove Crnogorci, mnogo prije Srba tj Vlaha ili kako već Bugara. Od Duklje do Crne Gore, postojao je i živio isti narod ođe, to što se termin nacija u evropi pominje tek u 19.vijeku ne znači da su Crnogorci tada nastali.

Đ. B.- Rovca!!!,

Preśedan Svjecke povijesti!! Ne postoji strašnije i uzvišenije ime u zadnjijeh 1000 ljeeta od CRNOGORSKOGA!!! Utoliko je absurdnije držanje i težnja povelikoga broja građana , turiti se pod plašt drugoga imena, koje u svojoj debeloglavoj strukturi miždanijeh ćelija, smatraju visočijem!! ZABLUDA ????

danilo s.,

Paradokslano ali tačno. Nacija se formira preko nacionalne države. Crnogorci su postali nacija sa proglašenjem Knjaževine CG (kasnije kraljevine). Zahvaljujući vjersko-kulturnoj indoktrinaciji - veljesrpstvu - dio Crnogoraca se otuđio i od nacije i od države. Na njihovu - i našu -bruku.

Ostavi komentar

0/300